Hankkeet

ÄLYÄ hyvä elämä maalla -hanke on alkanut. Hanke aika 1.9.2021 -31.12.2022.

Pohjoisen Korpilahden yhteistyöyhdistys ry aloitti vuonna 2002 viiden kylän yhteistyöyhdistyksenä, joka on vuosien varrella hakenut kumppanuuksia paitsi kylien kesken myös kylärajat ylittäen kaupungin, maakunnallisten yhteisöjen, läheisten oppilaitosten ja valtakunnallisten organisaatioiden kanssa. Tuota yhdistyksen 20 vuoden taivalta tallennetaan ja arvioidaan, käyttäen laajana viitekehyksenä “älykäs kylä” -konseptia, joka on tullut Suomessa keskusteluun vasta vuonna 2018. Pokon toimintaa siis läpivalaistaan tulevaisuuteen suuntavan kehikon kautta ja avataan digitaalisina tallenteina avoimeen käyttöön. Tavoitteena on tuottaa verkkojulkaisuna sellainen kuvaustapa Pokon “älykkäästä kylätoiminnasta”, joka parhaimmillaan voisi toimia oppaana myös muilla alueilla. Yhtenä osana juhlavuotta Pokon hallitus on päättänyt vaihtaa yhdistyksen nimen kuvaamaan entistä paremmin 2020-luvun älykkään kylätoiminnan konseptia. Asia tulee käsittelyyn Pokon vuosikokouksessa 2022.

Toisena tavoitteena on tunnistaa ja vahvistaa Korpilahden viiden kylän veto-, pito- ja lumovoimaa erityisesti citymaalaisia kiehtovien luonto- ja taidekokemusten kautta ja samalla tarjota mahdollisuuksia osallistua kylien yhteisölliseen toimintaan joko piipahtaen tai asumista kokeillen.

Osuuskunta Helmi-kotien yhteisölliseen asumiseen pääsee tutustumaan tästä.

Toimenpiteet

Pokon 20 vuoden toimintaa kootaan ja tarkastellaan 2020-luvun uudesta näkökulmasta, “smart village -kielellä. Hanke tuottaa kaikille avoimena materiaalina oppaan/verkkojulkaisun oheismateriaaleineen: Älykkään kylätoiminnan ajurit – tiedoksi ja käyttöön. Juhlavuoden aikana kyläkulttuuri on esillä ja taltioitavana erityisesti monimuotoisen taiteen näkökulmasta. Pokon 20-vuotisjuhlaviikko heinäkuussa 2021 kokoaa esittelyihin, näyttelyihin ja keskustelutilaisuuksiin osallistujia yli kylä- ja kuntarajojen arvioimaan kylätoiminnan älykkäitä ratkaisuja ja maalla asumisen mahdollisuuksia 2020-luvulta eteenpäin. Kutsu lähtee myösPokon kansainvälisiin verkostoihin.

Kylien veto-, pito- ja lumovoimaa vahvistetaan painottamalla kylien omaleimaista luonnon ja taiteen yhteenkietoutumista. Veto- ja pitovoimaa syntyy yhteisöllisten prosessien kautta, kun yhdistetään eri sukupolvia ja tarjotaan mahdollisuuksia yhteisen taiteen tekemiseen ja yhteisiin luontokokemuksiin. Lumovoima syntyy “ikimuistoisista elämyksistä” joiden pariin maalle halutaan palata. Tätä tavoitellaan ammattitaiteilijoiden ja kaupungin/kylien asukkaiden yhdessä tekemisen kautta.

Osa älykästä kylätoimintaa on rajojen murtaminen maaseudun ja kaupungin välillä. Tarjotaan citymaalaisuuden ja kylien yhteisöllisen elämän kokeilua ja kokemuksia paitsi taiteilijoille myös muille kiinnostuneille.

Hankeaika on 1.9.2021 – 31.12.2022. Projektipäällikkönä toimii Reena Laukkanen-Abbey, 0400-738205 tai Reena.Laukkanen@pokokorpilahti.onmicrosoft.com

Hanketta rahoittaa Leader-ryhmä Jyväsriihi ry Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

KYLÄSSÄ KELPAA ELÄÄ – VIIDEN TÄHDEN KYLÄT 2020 – 2021

Kylässä kelpaa elää – viiden tähden kylät -hanke jatkoi Kylät kulttuurien kohtaamispaikkana -hankkeen toimien juurruttamista ja avasi uusia mahdollisuuksia kylien matkailu- ja kulttuuritoiminnan kehittämiseen. Hankkeessa palkattiin kylille taidetorppareita työstämään yhteisöllistä ympäristötaidetta yhdessä kylien asukkaiden kanssa. Taidetorppari Sade Hiidenkarin työskentelyjaksolla syntyneet teokset ovat nähtävissä Hangasjärven retkeilyalueella. Hiidenkarin työskentelystä tehtiin myös video Korpilahden pohjoisten kylien YouTube-kanavalle.

Hanke tarjosi alueen matkailutoimijoille matkailupalveluiden kehittämis- ja tuotteistamisvalmennuksen, josta syntyi yhteistyön lisäksi kylätien 607 matkailupalveluita esittelevät tuotekortit:

Hanketta koordinoi osa-aikainen kulttuurituottaja ja rahoitti Leader JyväsRiihi.

KYLÄT KULTTUURIEN KOHTAAMISPAIKKANA 2019 – 2020

Vuoden 2020 loppuun kestäneessä Kylät kulttuurien kohtaamispaikkana -hankkeessa tehtiin näkyväksi kylien kulttuuriperinnettä ja kehitettiin uusia kulttuurin tekemisen tapoja yhdessä kyläläisten kanssa. Hanke koulutti kiinnostuneita kyläläisiä videoiden tekoon. Hankkeessa syntyvillä videoilla kerrotaan kyläelämänmakuisia tarinoita digitaalisesti. Videot ovat nähtävillä Korpilahden pohjoisten kylien YouTube-kanavalla.

Hanketta koordinoi osa-aikainen kulttuurituottaja ja rahoitti Leader JyväsRiihi.