Hangasjärvellä tähdätään ympärivuotiseen käyttöön

18.11.2015

Hangasjärvelle on tehty varauksia jo marraskuulta huhtikuulle 2016. Talviajan puuhuoltoa ja valaistusta on tehostettu. Lumitilanteen mukaan huolehditaan myös tien ja piha-alueen aurauksista. Vuokrahinnat ovat ajalla 1.10.2015 - 30.4.2016 jonkin verran kesäaikaa korkeammat lämmitys- ja huoltokustannusten takia.